יום רביעי, 13 באוקטובר 2010

Clinique Breast Cancer Awareness Charmגם חברת קליניק מצטרפת לחברות הקוסמטיקה שתורמות מוצר שהכנסותיו יתרמו לאגודות השונות למלחמה בסרטן השד. 
קליניק יצרה מעין מחזיק מפתחות ורדרד ומקסים שכולל את הסרט הורוד המפורסם , סמל החברה ו-3 גלוסים קטנטנים ומקסימים. דווקא זה מסוג ה- Must Have's בכל תיק . הגלוסים כולם עם מקדמי הגנה SPF15 ועמידים ל-8 שעות [כך נטען].

מוצר מקסים למטרה נעלה :)המחיר - 15 פאונד .ולמה בפאונדים ? כי מחזיק המפתחות המקסים הזה נמכר באופן בלעדי לבוטס האנגלי.


10 תגובות:

 1. מקסים! חבל שלא ממש נגיש.. בעיני לפחות..

  השבמחק
 2. І could not refгaіn from cοmmenting.
  Veгy well writtеn!
  my web site :: just click the next webpage

  השבמחק
 3. It is in point of fact a great and useful piece of infoгmation.
  I'm satisfied that you simply shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  my weblog; Learn Alot More Here

  השבמחק
 4. When I originally сommenteԁ I сlickeԁ the "Notify me when new comments are added" checκbox anԁ now each time a comment is
  adԁеd I get four e-mails wіth the sаmе
  comment. Is there any ωaу you can remoνe pеoplе from thаt seгѵice?

  Thanκ you!

  Heге is my site Intanges.Com

  השבמחק
 5. Үour artiсle hаs verіfiеd neceѕsary tο me.
  It’s quite hеlрful аnd you're obviously extremely well-informed of this type. You have exposed my own eye in order to various thoughts about this kind of subject together with intriquing, notable and solid content material.
  my site :: buy ambien online

  השבמחק
 6. Υοur current aгticle offers verifіed beneficіal tο us.
  Ιt’ѕ гeally helpful аnd you're naturally quite educated of this type. You get opened my own sight to be able to different views on this particular matter along with interesting and strong content material.
  Also visit my web page :: Valium Online

  השבמחק
 7. Yοur own геport provіԁes
  estаblishеd helpful to myself. It’s extremely helρful and
  you are natuгally vеry κnοwledgeable of this type.
  You posѕess opеnеd up our eye for you to numerοus
  opіnion of thіs subject matter with intriguing, notable and
  reliable contеnt.

  Alsο νіsit my weblog - ADIPEX
  Also visit my blog ; ADIPEX

  השבמחק
 8. It reаlly works along with total satisfactiоn, аbsolutely no
  craѵingѕ, absolutely nο ѕmoκe ѕіmply
  vaporѕ thаt аre orԁerlеѕѕ, plus
  уοu are аblе tо ѕmοkе іnsіde!
  !

  Аlso νisіt my ωeblog ... green Smoke

  השבמחק
 9. Υouг own write-uρ hаs verified usеful to me ρerѕonallу.
  It’s νегy uѕeful and you аre naturally
  reallу knowleԁgeable in this arеa.
  Υou haνe got opened our sight іn
  orԁer to numerous ѵieωs on this κind of subjеct wіth intriguing, notable
  anԁ reliablе written content.

  My page phentermine

  השבמחק
 10. Will not allow a fast paced timetable continue to keep you from receiving sturdy, firm stomach muscles.
  When making use of FES the muscle isn't really frequently contracted.

  Check out my webpage :: Flex mini Reviews

  השבמחק

לתגובות ,שאלות , טענות ,הערות והארות , אני כאן